Master

陆丽 / Li Lu (2022-)
陈海天 / Haitian Chen (2022-)
邵明禹 / Mingyu Shao (2021-)
李浩彬 / Haobin Li (2020-2023), AI Engineer @ CZI
张志航 / Zhihang Zhang (2020-2023), AI Engineer @ Kylin Software
何智杨 / Zhiyang He (2020-)
宛齐 / Qi Wan (2020-2023), Agent @ People's Bank of China
刘资媛 / Ziyuan Liu (2020-)
王杰 / Jie Wang (2019-2022), AI Engineer @ OPT Machine Vision
张文毅 / Wenyi Zhang (2019-2022), Software Engineer @ OPPO


Bachelor, Chen-Ning Yang Class

高子彬 / Zibin Gao (2022-)
吴松杰 / Songjie Wu (2021-)
卢曜杰 / Yaojie Lu (2020-)
龙凯 / Kai Long (2020-)
张晴 / Qing Zhang (2019-2023), Software Engineer @ Guangdong Zhongde Cable Co., Ltd.
陈既谋 / Jimou Chen (2018-2022), AI Engineer @ For Smart Automation
何如玉 / Ruyu He (2018-2022), PG @ Beijing Union University